dizajn: M. Jovanović i A. Kiralj, 1957.

dizajn: M. Jovanović i A. Kiralj, 1957.

 

Mostarske kiše - Pero Zubac, RU “Radivoj Ćirpanov”, Novi Sad, 1980.
ilustracija: Vladimir Nikolić

 

Mostarske kiše - Pero Zubac, RU “Radivoj Ćirpanov”, Novi Sad, 1980.
ilustracija: Vladimir Nikolić

 

Mostarske kiše - Pero Zubac, RU “Radivoj Ćirpanov”, Novi Sad, 1980.
ilustracija: Vladimir Nikolić

 

Papirnate lutke, Partizanska Knjiga, Beograd, 1987.
ilustracija: Svetlana Radenović, dizajn: Marjan Platofšek, tekst: Vera Lebović i Bosa Simić

 

Papirnate lutke, Partizanska Knjiga, Beograd, 1987.
ilustracija: Svetlana Radenović, dizajn: Marjan Platofšek, tekst: Vera Lebović i Bosa Simić

 

Papirnate lutke, Partizanska Knjiga, Beograd, 1987.
ilustracija: Svetlana Radenović, dizajn: Marjan Platofšek, tekst: Vera Lebović i Bosa Simić